ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา นาย นิเลาะ นิเฮง และคณะผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีและกล่าวต้อนรับแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                                                   


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS