ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม (สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566)

            โดยช่วงบ่ายวันนี้นักเรียนได้ร่วมเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะครูและอุซตาสจัดขึ้น เพื่อทบทวนและมอบความรู้ให้กับนักเรียน รวมไปถึงสร้างความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วย


         

   

   


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS