โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ได้นำนักเรียนที่มีความสนใจเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40

   


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS