โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้

  • รุ่น 12 ปี ระดับประถมศึกษา

เหรียญเงิน รายการ 100 เมตร

- เด็กหญิงนูรฮาฟีซา สะแลแม ป.6/2

เหรียญทองแดง รายการ ผลัดผสม

- เด็กหญิงซูนีตา เจะยะปา ป.6/2

- เด็กหญิงนูรีตา มามะ ป.6/3

- เด็กชาย มูฮัมหมัดชารีฟ หวันนิ ป. 6/2

- เด็กชายมูฮัมหมัดนัจรี แมเง๊าะ ป. 6/3

 

  • รุ่น 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เหรียญทอง รายการ 200 เมตร

- นายอาบีดิง แวสนิ ม.3/1

เหรียญทองแดง รายการ 1500 เมตร

- เด็กชายฟุรกร จารงค์ ม.2/1

เหรียญทองแดง รายการ 4x100 เมตร

- นายอาบีดิง แวสนิ ม.3/1

- เด็กชายฟุรกร จารงค์ ม.2/1

- เด็กชายอับดุลคอเล็บ เล๊าะยอ ม.2/2

- เด็กชายนิกูมะ นิเฮง ม.1/1

เหรียญทองแดง รายการ 4x400 เมตร

- นายอาบีดิง แวสนิ ม.3/1

- เด็กชายฟุรกร จารงค์ ม.2/1

- เด็กชายอับดุลคอเล็บ เล๊าะยอ ม.2/2

- เด็กชายนิกูมะ นิเฮง ม.1/1

 

  • รุ่น 18 ปี ระดับมัธยมตอนปลาย

เหรียญทองแดง รายการ 100 เมตร

- นายมูฮัมหมัดโซฟี ยูโซะ ม.6/1

เหรียญเงิน รายการ 1,500 เมตร

- นายมูฮัมหมัดอาบีดิง สะแลแม ม.6/2

เหรียญเงิน รายการ 4x100 เมตร

- นายมูฮัมหมัดอาบีดิง สะแลแม ม.6/2

- นายมูฮัมหมัดโซฟี ยูโซะ ม.6/1

- นายสุนัน ยูโซะ ม.4/1

- นายไฟซอล สาและ ม.6/2

เหรียญทอง รายการ 4x400 เมตร

- นายอาบัส สาและ ม.6/2

- นายมูฮัมหมัดอาบีดิง สะแลแม ม.6/2

- นายมูฮัมหมัดโซฟี ยูโซะม.6/1

- นายสุนัน ยูโซะ ม.4/1

เหรียญทองเเดง รายการ100เมตร

-มูฮัมหมัดโซฟี ยูโซะ ม.6/1

                  


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS