โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันรุ่นที่ 3/65 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 คน ครู 1 คน จัดโดยกองทัพอากาศ กองกิจการพลเรือนกองทัพอากาศ และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

                          


โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS