ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนาเดีย  ยูโซ๊ะ เนื่องจากนักเรียนได้สอบติด คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (ได้รับทุน 50%)โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS