ทางโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  • ช่องทางการสมัครเรียน
  1. ยืนเอกสารที่โรงเรียน
  2. สมัครผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 081-0955977

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS