• ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา (Songserm Islam Soksha School)
  • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
  • สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  • โทร: 073-420538, 086-2901869, 088-3896659
  • E-mail: songsermislamsoksha.school@gmail.com
  • ข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียน:

    เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 12 ไร่ 6 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

เลขที่ 29 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทร. 073-420538, 086-2901869, 088-3896659

designed by SongsermIslamSoksa.com @2020 || SISS